Ống hơi áp lực CROKING  Đường kính trong (mm)  Độ dài (m)  Áp lực làm việc (Bar)  Áp lực nổ (Bar)   Trọng lượng tịnh (kg)  Trọng lượng cả bì (kg)
 6.5-50  6.5  50  70  230  5.1  5.7
 8.5-50  8.5  50  70  230  5.5  6.1
 8.5-100  8.5  100  70  230  11.0  12.0
Dây phun áp lực Cá Sấu CRO KING 6.5mm Hàn Quốc - Dây phun áp lực Cá Sấu CRO-KING 6.5mmx50m Hàn Quốc.
Dây phun áp lực Cá Sấu CRO-KING 6.5mm Hàn Quốc.
Các Bình Luận